» Nieuws

Nieuws


26 maart, 2021

Let op: wijziging in betalingen rond Pasen!

In verband met Goede Vrijdag op 2 april en tweede paasdag op maandag 5 april a.s., worden alle betalingen voor die dagen op donderdag 1 april aangeboden en verwerkt bij de banken.

Het zak- en leefgeld voor die dagen staat op donderdag 1 april a.s. aan het einde van de middag op de leefgeldrekening. Denkt u er aan om extra geldaanvragen tijdig in te dienen?

Op tweede paasdag (maandag 5 april 2021) is ons kantoor gesloten.


4 januari, 2021

Storing bij ABN AMRO

Er is momenteel helaas een grote storing bij de ABN AMRO. Hierdoor kan het voorkomen dat de betaling nog niet bij u binnen is.

Voor alle duidelijkheid: de storing is alléén bij de ABN AMRO; de betalingen van de Rabobank zijn wél succesvol verzonden.

Excuses voor het ongemak.


22 december, 2020

Aangepaste openingstijden op 24 en 31 december 2020

Ons kantoor is op donderdag 24 december en donderdag 31 december 2020 vanaf 15.00 uur gesloten.

Houdt u, in verband met de feestdagen, a.u.b. rekening met mogelijke beperkingen in het betalingsverkeer bij de banken.

De zak- en leefgeldbetalingen die op feestdagen vallen, worden de (werk)dag ervoor overgemaakt.

Denkt u er aan om extra geldaanvragen ook tijdig in te dienen?


23 november, 2020

Tarieven 2021

De tarieven voor onze dienstverlening in 2021 treft u aan bij de downloads.

Door de minister zijn de bewindvoerderstarieven voor 2021 met 2,9% verhoogd.

Deze verhoging werkt ook door in de tarieven die daarvan zijn afgeleid.


28 mei, 2020

STORING TELEFONIE 28 mei 2020

Als gevolg van een landelijke storing in het VOIP datacenter en KPN mobiel netwerk is SBB Zorginstellingen niet of slecht telefonisch te bereiken.
Neem bij voorkeur via e-mail contact met ons op.
Zo mogelijk via het mailadres van uw budgetconsulent of bewindvoerder en anders via het algemene mailadres info@SBBzorg.nl .
Excuus voor het ongemak


22 mei, 2020

Let op: wijziging in betalingen rond 2e Pinksterdag!

In verband met 2e Pinksterdag is ons kantoor op maandag 1 juni a.s. gesloten.

Alle betalingen voor die dag worden daarom één werkdag eerder aangeboden en verwerkt bij de banken.

Het zak- en leefgeld staat dan op vrijdag 29 mei a.s. aan het einde van de middag op de leefgeldrekening.

Denkt u er aan om eventuele extra geldaanvragen tijdig in te dienen?


11 mei, 2020

Let op: wijziging in betalingen rond Hemelvaartsdag!

In verband met Hemelvaartsdag is ons kantoor op donderdag 21 mei a.s. gesloten.
Alle betalingen voor die dag worden daarom één werkdag eerder aangeboden en verwerkt bij de banken.

Het zak- en leefgeld staat dan op woensdag 20 mei a.s. aan het einde van de middag op de leefgeldrekening.

Denkt u er aan om eventuele extra geldaanvragen tijdig in te dienen?


24 april, 2020

Let op: wijziging in betalingen rondom Koningsdag, Dag van de Arbeid en Bevrijdingsdag!

In verband met Koningsdag op maandag 27 april, Dag van de Arbeid op vrijdag 1 mei en Bevrijdingsdag op dinsdag 5 mei a.s., worden alle betalingen voor die dagen één werkdag eerder aangeboden en verwerkt bij de banken.

Het zak- en leefgeld staat dan aan het einde van de betreffende middag (respectievelijk op vrijdag 24 april, donderdag 30 april en maandag 4 mei) op de leefgeldrekening.

Denkt u er aan om eventuele extra geldaanvragen tijdig in te dienen?

 


13 maart, 2020

Maatregelen SBB Zorginstellingen i.v.m. Corona-virus

Het Corona-virus verspreidt zich steeds verder.

Gelukkig zijn er binnen SBB Zorginstellingen geen besmettingen, maar dat willen we ook graag zou houden.

Daarom zijn er binnen SBB Zorginstellingen voor de komende weken een aantal maatregelen van kracht, die er voor moeten zorgen dat we onze dienstverlening ook in de toekomst kunnen borgen.

Medewerkers gaan meer van huis uit werken en er zijn op kantoor extra hygiëne-maatregelen getroffen. Daar zult u als cliënt, wettelijk vertegenwoordiger of relatie anderszins, weinig van merken.

Waar u mogelijk meer van merkt is het besluit om in de komende weken geen fysieke afspraken meer te hebben en dat onze medewerkers tevens niet meer op de locatie van de instelling gaan werken. Alle lopende fysieke afspraken worden afgezegd of verzet. Waar mogelijk wordt telefonisch overleg gevoerd. Zodra het kan zullen we deze afspraken weer hervatten.

Wij vertrouwen op uw begrip!

Alle betalingen, geldaanvragen etc. lopen gewoon door en onze mensen zijn gewoon bereikbaar tijdens de reguliere spreekuurtijden.


26 februari, 2020

Bereikbaarheid vrijdagmiddag 6 maart

Let op: vanwege onderhoud aan ons computersysteem is ons kantoor op vrijdagmiddag 6 maart 2020 vanaf 14.30 uur niet meer bereikbaar per telefoon en e-mail. Onze excuses hiervoor.