Gebruik DigiD en QR-code cliënten

5 oktober, 2021

In deze tijd wil iedereen graag een QR code hebben om te bewijzen dat je bent gevaccineerd en zonder problemen bij de horeca, musea en theaters naar binnen kunt. De makkelijkste weg is om dat via de app te doen, maar daar heb je een DigiD voor nodig.

Een DigiD-code is strikt persoonlijk. Deze mag uitsluitend door de betrokkene zelf worden gebruikt.
Ook als je een wettelijk vertegenwoordiger hebt zoals een bewindvoerder, mentor of curator mag deze nooit jouw DigiD gebruiken! Het is eigenlijk een digitale handtekening en je zet ook niet voor iemand anders zijn of haar handtekening. Logisch toch?

Maar wat als ik nu zelf geen DigiD heb of kan gebruiken maar ik juist in deze tijd wél een QR wil hebben, want anders kan ik nergens meer naar binnen?
Gelukkig is het ook zonder DigiD mogelijk om een papieren QR-code van je corona vaccinatiebewijs aan te vragen. Soms kan dat via de zorginstelling, maar vaak kun je het ook zelf doen, of via een familielid of mentor.

Je hebt alleen het BSN-nummer van de client nodig en de 4 cijfers van de postcode van het adres waarmee hij/zij ingeschreven staat bij de basis-administratie van de gemeente. Voorwaarde is wel dat de vaccinatie geregistreerd is bij het RIVM.

Je belt naar 0800-1351 en je vraagt om door verbonden te worden met
de helpdesk print vaccinatiebewijs (nummer 921003).

Zij sturen een vaccinatiebewijs/coronabewijs op papier naar mensen die niet over DigiD en/of een mobieltje/computer beschikken.

Je krijgt dan een bandje aan de lijn met instructies.
Je kunt daar dan het BSN-nummer en de 4 cijfers van de postcode van het woonadres van de cliënt intoetsen.
De papieren versie van de QR wordt dan naar het woonadres van de cliënt gestuurd.

Succes!