Maatregelen SBB Zorginstellingen i.v.m. Corona-virus

13 maart, 2020

Het Corona-virus verspreidt zich steeds verder.

Gelukkig zijn er binnen SBB Zorginstellingen geen besmettingen, maar dat willen we ook graag zou houden.

Daarom zijn er binnen SBB Zorginstellingen voor de komende weken een aantal maatregelen van kracht, die er voor moeten zorgen dat we onze dienstverlening ook in de toekomst kunnen borgen.

Medewerkers gaan meer van huis uit werken en er zijn op kantoor extra hygiëne-maatregelen getroffen. Daar zult u als cliënt, wettelijk vertegenwoordiger of relatie anderszins, weinig van merken.

Waar u mogelijk meer van merkt is het besluit om in de komende weken geen fysieke afspraken meer te hebben en dat onze medewerkers tevens niet meer op de locatie van de instelling gaan werken. Alle lopende fysieke afspraken worden afgezegd of verzet. Waar mogelijk wordt telefonisch overleg gevoerd. Zodra het kan zullen we deze afspraken weer hervatten.

Wij vertrouwen op uw begrip!

Alle betalingen, geldaanvragen etc. lopen gewoon door en onze mensen zijn gewoon bereikbaar tijdens de reguliere spreekuurtijden.


<< terug