Is beschermingsbewind voor mij het juiste hulpmiddel?

Ons advies:
"Onder de 18, gezag bij de ouders"

Onder bewindstelling is net zoals curatele en mentorschap pas mogelijk vanaf de leeftijd van 18 jaar. Tot die tijd vervult de ouder of voogd van rechtswege de rol van wettelijk vertegenwoordiger.