Is beschermingsbewind voor mij het juiste hulpmiddel?

Is de cliënt verstandelijk in staat zijn of haar financiën te beheren?

Hierna volgen een aantal vragen om dit objectief vast te stellen.