SBB Zorg(t)

SBB Zorginstellingen heeft decennia lange ervaring met zorginstellingen zoals Pluryn en Dichterbij en richt zich op budgetbeheer en bewindvoering voor bewoners van zorginstellingen. Onze 24 medewerkers ondersteunen ruim 2.000 cliënten in Zuidoost Nederland.

SBB Zorginstellingen werkt vanuit een uniek karakter voor een unieke doelgroep en doet dat op basis van het maatwerkconcept. Het belang van de cliënt staat altijd voorop, waarbij wij zoeken naar passende individuele oplossingen binnen de wettelijke kaders.

Ons maatwerkconcept gaat uit van een persoonlijke begroting per cliënt. Iedereen ontvangt budgetcoaching en daar waar het kan geven wij zelfstandigheidstraining. Ons motto hierbij: “SBB Zorg(t)”, wat staat voor: “Zelf laten doen wat kan, overnemen wat moet”.

Wij willen een betrouwbare partner zijn, transparant naar cliënten en hun begeleiders. Uiteraard hanteren wij een strikte scheiding tussen onze exploitatie en de bewonersgelden. SBB Zorginstellingen is een stichting zonder winstoogmerk.

SBB Zorginstellingen is lid van de Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland, de Branchevereniging Horus, beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markt (AFM) en is getoetst door de rechtbank.