Nieuws


19 maart, 2024

Sluiting en betalingen rondom Pasen

In verband met Goede Vrijdag op 29 maart en tweede paasdag op maandag 1 april a.s., worden alle betalingen voor die dagen op donderdag 28 maart aangeboden en verwerkt bij de banken.

Het zak- en leefgeld voor die dagen staat op donderdag 28 maart a.s. aan het einde van de middag op de leefgeldrekening. Denkt u eraan om extra geldaanvragen tijdig in te dienen?

Op tweede paasdag (maandag 1 april 2024) is ons kantoor gesloten.


15 januari, 2024

Bereikbaarheid dinsdag 16 januari 2024

Let op: Op dinsdagmiddag 16 januari 2024 hebben een aantal van onze medewerkers een cursus. Ons kantoor is daarom vanaf 12.00 uur mogelijk minder goed bereikbaar dan u van ons gewend bent.

Op woensdag 17 januari zijn we weer op volle sterkte.

Bedankt voor uw begrip!


24 oktober, 2023

Bereikbaarheid dinsdag 31 oktober 2023

Let op: op dinsdagmiddag 31 oktober aanstaande hebben onze medewerkers een cursus.

Ons kantoor is daarom vanaf 12.00 uur gesloten.

Op woensdag 1 november zijn we weer bereikbaar.

Bedankt voor uw begrip.

 


17 april, 2023

Let op: wijziging in betalingen rond Koningsdag, Dag van de Arbeid en Bevrijdingsdag

LET OP:

In verband met Koningsdag op donderdag 27 april, Dag van de Arbeid op maandag 1 mei en Bevrijdingsdag op vrijdag 5 mei a.s., worden alle betalingen voor die dagen één werkdag eerder aangeboden en verwerkt bij de banken. Het zak- en leefgeld voor die dagen staat dan aan het einde van de betreffende middag (respectievelijk op woensdag 26 april, vrijdag 28 april en donderdag 4 mei) op de leefgeldrekening.
Denkt u eraan om eventuele extra geldaanvragen tijdig in te dienen?

Op Koningsdag en Bevrijdingsdag is ons kantoor gesloten.


20 december, 2022

Tarieven 2023

De tarieven voor onze dienstverlening in 2023 treft u aan bij de downloads.


7 augustus, 2019

Ook kwaliteitstoets Rechtbanken zonder problemen doorlopen

Naast de kwaliteitstoets van de BPBI is nu ook van het Landelijk Kwaliteits Bureau van de Rechtbanken (het LKB) bericht ontvangen dat de kwaliteitstoets met glans is doorstaan.
SBB is daarmee ook voor het komend jaar volledig geaccrediteerd door de Rechtbank en als bewindvoerder benoembaar in geheel Nederland.

SBB Zorginstellingen hecht grote waarde aan transparantie en kwaliteitsborging.
“We werken tenslotte met het geld van anderen, zelfs de meest kwetsbaren in onze samenleving, en dan kun je niet voorzichtig genoeg zijn!”

We e zijn er dan ook trots op dat we reeds nu de volledige accreditatie hebben van zowel de branchevereniging BPBI als de Rechtbanken en daarmee voldoen aan de hoogste kwaliteitsnorm.

SBB Zorg(t)!


9 juli, 2019

Bezwaar maken tegen belastingheffing vermogen box 3

Met de huidige lage rentestand moet er tegenwoordig vaak méér belasting over box 3-vermogen betaald moet worden, dan er jaarlijks aan rendement ontvangen wordt.

Op dit moment wordt daar vaak bezwaar tegen gemaakt. SBB Zorginstellingen heeft zo ook bezwaar ingediend voor de cliënten die bij haar onder bewind staan.

Wanneer u als volledig rechtsbevoegde, óf familiebewindvoerder of -curator ook  bezwaar wilt maken tegen de box 3-heffing, dan dient u dit zelf te doen.

In het nieuwsitem op onze pagina Familiebewindvoerders leest u hier meer over.

 


2 juli, 2019

SBB Zorginstellingen zonder opmerkingen door BPBI kwaliteitstoets

SBB Zorginstellingen heeft de jaarlijkse kwaliteitstoets door de BPBI al doorlopen.

De toets is zonder opmerkingen doorlopen en de BPBI heeft SBB Zorginstellingen het lidmaatschap voor 2020 nu al toegekend.

Een resultaat om trots op te zijn!


5 november, 2018

SBB Zorginstellingen ontvangt Privacy certificaat

SBB Zorginstellingen verwerkt veel vertrouwelijke informatie van haar cliënten.
Het is belangrijk dat daar zeer zorgvuldig mee wordt omgegaan.

SBB Zorginstellingen hecht dan ook grote waarde aan de privacy van haar cliënten.
U vindt dat uiteraard terug in ons Privacyreglement.

We zijn er dan ook trots op dat we het Privacy Zeker certificaat hebben ontvangen.

SBB Zorg(t) !


29 oktober, 2018

SBB Zorginstellingen wederom geaccrediteerd door het kwaliteitsburo van de rechtbanken

Na de BPBI heeft nu ook het Landelijk Kwaliteits Bureau van de Rechtbanken vastgesteld dat SBB Zorginstellingen voldoet aan alle kwaliteitseisen en ook in de toekomst volledig benoembaar blijft als professioneel bewindvoerder.

Juist door de combinatie van accreditatie door BPBI en Rechtbanken voldoet SBB Zorginstellingen in de volle breedte aan de hoogste kwaliteitseisen!
Wat ons betreft is dat vanzelfsprekend als je de meest kwetsbare uit deze samenleving begeleidt met hun financiën.

SBB Zorg(t) !