Nieuws


20 januari, 2023

Bereikbaarheid op 24 januari 2023

Ter informatie: op dinsdagmiddag 24 januari a.s. hebben onze bewindvoerders, budgetconsulenten en MT-leden een cursus op locatie. Zij zijn daardoor vanaf 12.00 uur niet meer bereikbaar. Ons kantoor is die middag wel gewoon telefonisch bereikbaar.


21 december, 2022

Fijne feestdagen!

Ons kantoor is op 2e Kerstdag (maandag 26 december) gesloten.

Betalingen die op een feestdag vallen, worden de (werk)dag ervoor overgemaakt.

Denkt u er aan om eventuele extra geldaanvragen tijdig in te dienen?

 

SBB Zorg(t) wenst u prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2023 zonder financiële zorgen!


20 december, 2022

Tarieven 2023

De tarieven voor onze dienstverlening in 2023 treft u aan bij de downloads.


20 december, 2022

Bereikbaarheid kantoor

Let op: vanwege een personeelsbijeenkomst is ons kantoor op dinsdag 20 december 2022 vanaf 15.30 uur gesloten en daardoor zijn wij vanaf 15.30 uur ook niet meer telefonisch bereikbaar. U kunt eventueel een e-mail sturen naar info@sbbzorg.nl. Op woensdagochtend 21 december staan wij weer voor u klaar; dan wordt ook uw eventuele e-mail in behandeling genomen.


13 maart, 2020

Maatregelen SBB Zorginstellingen i.v.m. Corona-virus

Het Corona-virus verspreidt zich steeds verder.

Gelukkig zijn er binnen SBB Zorginstellingen geen besmettingen, maar dat willen we ook graag zou houden.

Daarom zijn er binnen SBB Zorginstellingen voor de komende weken een aantal maatregelen van kracht, die er voor moeten zorgen dat we onze dienstverlening ook in de toekomst kunnen borgen.

Medewerkers gaan meer van huis uit werken en er zijn op kantoor extra hygiëne-maatregelen getroffen. Daar zult u als cliënt, wettelijk vertegenwoordiger of relatie anderszins, weinig van merken.

Waar u mogelijk meer van merkt is het besluit om in de komende weken geen fysieke afspraken meer te hebben en dat onze medewerkers tevens niet meer op de locatie van de instelling gaan werken. Alle lopende fysieke afspraken worden afgezegd of verzet. Waar mogelijk wordt telefonisch overleg gevoerd. Zodra het kan zullen we deze afspraken weer hervatten.

Wij vertrouwen op uw begrip!

Alle betalingen, geldaanvragen etc. lopen gewoon door en onze mensen zijn gewoon bereikbaar tijdens de reguliere spreekuurtijden.


26 februari, 2020

Bereikbaarheid vrijdagmiddag 6 maart

Let op: vanwege onderhoud aan ons computersysteem is ons kantoor op vrijdagmiddag 6 maart 2020 vanaf 14.30 uur niet meer bereikbaar per telefoon en e-mail. Onze excuses hiervoor.


18 december, 2019

Aangepaste openingstijden op 24 en 31 december 2019

Ons kantoor is op dinsdag 24 december en dinsdag 31 december 2019 vanaf 15.00 uur gesloten.

Houdt u, in verband met de feestdagen, a.u.b. rekening met mogelijke beperkingen in het betalingsverkeer bij de banken.

De zak- en leefgeldbetalingen die op feestdagen vallen, worden de dag ervoor overgemaakt.

Denkt u er aan om extra geldaanvragen ook tijdig in te dienen?


7 augustus, 2019

Ook kwaliteitstoets Rechtbanken zonder problemen doorlopen

Naast de kwaliteitstoets van de BPBI is nu ook van het Landelijk Kwaliteits Bureau van de Rechtbanken (het LKB) bericht ontvangen dat de kwaliteitstoets met glans is doorstaan.
SBB is daarmee ook voor het komend jaar volledig geaccrediteerd door de Rechtbank en als bewindvoerder benoembaar in geheel Nederland.

SBB Zorginstellingen hecht grote waarde aan transparantie en kwaliteitsborging.
“We werken tenslotte met het geld van anderen, zelfs de meest kwetsbaren in onze samenleving, en dan kun je niet voorzichtig genoeg zijn!”

We e zijn er dan ook trots op dat we reeds nu de volledige accreditatie hebben van zowel de branchevereniging BPBI als de Rechtbanken en daarmee voldoen aan de hoogste kwaliteitsnorm.

SBB Zorg(t)!


9 juli, 2019

Bezwaar maken tegen belastingheffing vermogen box 3

Met de huidige lage rentestand moet er tegenwoordig vaak méér belasting over box 3-vermogen betaald moet worden, dan er jaarlijks aan rendement ontvangen wordt.

Op dit moment wordt daar vaak bezwaar tegen gemaakt. SBB Zorginstellingen heeft zo ook bezwaar ingediend voor de cliënten die bij haar onder bewind staan.

Wanneer u als volledig rechtsbevoegde, óf familiebewindvoerder of -curator ook  bezwaar wilt maken tegen de box 3-heffing, dan dient u dit zelf te doen.

In het nieuwsitem op onze pagina Familiebewindvoerders leest u hier meer over.

 


2 juli, 2019

SBB Zorginstellingen zonder opmerkingen door BPBI kwaliteitstoets

SBB Zorginstellingen heeft de jaarlijkse kwaliteitstoets door de BPBI al doorlopen.

De toets is zonder opmerkingen doorlopen en de BPBI heeft SBB Zorginstellingen het lidmaatschap voor 2020 nu al toegekend.

Een resultaat om trots op te zijn!