Voor familiebewindvoerders en -curatoren

Familiebewindvoerders en –curatoren vervullen een cruciale rol in de begeleiding en belangenbehartiging van de cliënt.
Zij kennen als geen ander de behoeften, dromen en wensen van de cliënt.

We zien in de praktijk dat de rechtbanken het toezicht op de wettelijk vertegenwoordigers aan het verzwaren is.
Graag ondersteunen wij wettelijk vertegenwoordigers in hun taak met ons pakket coaching familiebewind.

Op deze pagina treft u als familiebewindvoerder informatie aan over de veranderingen in de dienstverlening aan familiebewindvoerders en –curatoren, actualiteiten en inhoudelijke artikelen waar u mogelijk uw voordeel mee kunt doen.


Wetenswaardigheden

Samen Sterk SBB Zorg(t) Het is er allemaal niet makkelijker op geworden met alle regeltjes, online diensten, ingewikkelde brieven, formulieren en procedures. Bewoners van zorginstellingen behoren tot een zeer kwetsbare groep. Wij vinden dat deze mensen, met hun unieke karakters, bescherming verdienen. Daar hebben wij ons bewust op toegelegd. SBB Zorg(t) heeft haar roots in de zorg… Lees verder
Wie zal dat betalen? Als een cliënt in een Wlz-instelling verblijft, komen een aantal voorzieningen die normaal voor zijn/haar eigen rekening zijn, ten laste van de instelling. Hier zitten veel verschillen in en het is niet altijd duidelijk of zaken terecht al dan niet worden doorbelast. De faciliteiten verschillen ook per instelling en kunnen deels ook nog eens afhankelijk… Lees verder
Uitvaart en opdrachtgeverschap De opdrachtgever in de uitvaart. Iedere overleden cliënt of familielid heeft recht op een waardige uitvaart die aansluit bij de wensen van de cliënt/het familielid. Daarom is het van belang om al ruim van tevoren te bespreken wie de uitvaart straks gaat regelen. De beoogde opdrachtgever doet er verstandig aan om de wensen van de… Lees verder
Erven en testament Wilsbekwaamheid en testament. Iemand die zelfstandig een beslissing kan nemen en de gevolgen van die beslissing overziet, noemen we wilsbekwaam. Het is belangrijk om zeker te weten dat betrokkene wilsbekwaam is voordat een notariële akte wordt opgesteld en gepasseerd. De notaris toetst bij iedere rechtshandeling en overeenkomst of iemand aan zijn tafel wilsbekwaam is. Ook… Lees verder
Wat te doen als cliënt echt wilsbekwaam is, maar notaris twijfelt en niet wil passeren? Wat te doen als cliënt echt wilsbekwaam is, maar notaris twijfelt en niet wil passeren? In de praktijk lopen cliënten van Zorginstellingen in de Gehandicaptenzorg er nog al eens tegenaan dat ze geen gebruik kunnen maken van hun zelfbeschikkingsrecht in de zorg of bij een notaris bij het opstellen van een testament. Dat heeft alles… Lees verder
Bezwaar maken tegen belastingheffing vermogen box 3 Wij willen u wijzen op de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de belastingheffing over vermogen in box 3 tot 6 weken na de aanslagdatum. Op dit moment lopen er bezwaarprocedures tegen de box 3-heffing, omdat er meer belasting over box 3-vermogen betaald moet worden, dan er jaarlijks aan rendement ontvangen wordt. Hierover kunt u… Lees verder
De eigen bijdrage CAK; hoe werkt het en wat telt mee en wat niet? (Op basis van wetgeving en normbedragen 2019 / Versie 3.3) Je ziet dat cliënten door diverse oorzaken vaak fors interen op vermogen. De belangrijkste oorzaak van het interen is vaak de eigen bijdrage Wlz van het CAK. SBB Zorg(t) krijgt hierover dan ook veel vragen. Hoe zit het precies en welke vermogensbestanddelen tellen mee in… Lees verder
Wat te doen als het familielid / de cliënt komt te overlijden Een verdrietige gebeurtenis waarbij uw hoofd waarschijnlijk niet staat naar allerhande regeltjes en formaliteiten. Toch is het goed daar ook in deze moeilijke momenten even bij stil te staan. Als een cliënt/familielid komt te overlijden eindigt het bewind van rechtswege. De wettelijk vertegenwoordiger (de familiebewindvoerder of –curator, en/of SBB Zorg(t)) mogen dan géén betalingen meer… Lees verder
Handelings(on)bekwaam of wils(on)bekwaam, hoe zit het ook al weer? Wat is handelingsbekwaam? Wanneer iemand 18 jaar of ouder is, is hij/zij meerderjarig. Volgens de wet is hij/zij dan ook handelingsbekwaam. Dat betekent dat hij zelfstandig rechtshandelingen mag verrichten en daar ook verantwoordelijk voor is. Hij mag dingen kopen, een contract afsluiten, geld lenen, trouwen, scheiden etc. Daar hoef je niets voor te doen, als je 18… Lees verder