Bezwaar maken tegen belastingheffing vermogen box 3

8 juni, 2021

Wij willen u wijzen op de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen de belastingheffing over vermogen in box 3 tot 6 weken na de aanslagdatum.

Op dit moment lopen er bezwaarprocedures tegen de box 3-heffing, omdat er meer belasting over box 3-vermogen betaald moet worden, dan er jaarlijks aan rendement ontvangen wordt.

Hierover kunt u meer lezen op onder anderen de website van de Bond voor Belastingbetalers en van de Belastingdienst.

Hieronder vindt u de link naar de websites van de Bond voor Belastingbetalers en de Belastingdienst.

https://www.belastingdienst.nl/wps/wcm/connect/bldcontentnl/berichten/nieuws/nieuwsbericht-massaal-bezwaar-box-3-heffing-2020 

https://bondvoorbelastingbetalers.nl/

Voor bewindcliënten kan SBB Zorg(t) dit bezwaar zelfstandig indienen.

Wanneer u als familiebewindvoerder of -curator bezwaar wilt maken tegen de box 3-heffing, dan dient u zelf individueel bezwaar te maken. Het is belangrijk dat u in de motivering van uw bezwaar vermeld dat er sprake is van inbreuk op het recht van eigendom. U hoeft dan niet zelf te procederen, maar uw bezwaar loopt mee in de massaalbezwaarprocedure.

De massaalbezwaarprocedure betekent dat de Belastingdienst samen met diverse partijen een aantal bezwaren selecteert en die voorlegt aan de rechter. Als de uitspraak van de rechter onherroepelijk vaststaat, doet de Belastingdienst een collectieve uitspraak op alle bezwaren die meedoen met de massaalbezwaarprocedure. Ook die van u.

Het is heel onzeker wat de uitkomst van deze procedure tegen de belastingheffing over het box 3 vermogen gaat worden en hoe lang de procedure nog gaat duren. Desondanks willen we u toch wijzen op de mogelijkheid om bezwaar te maken.

Op de website van de Bond voor Belastingbetalers bestaat de mogelijkheid om een gratis bezwaarschrift aan  te vragen. Ook op onze website staat onder downloads een model bezwaarschrift dat u kunt gebruiken. De keuze om een bezwaar in te dienen laten we over aan u als wettelijk vertegenwoordiger. Hou hierbij rekening met de bezwaartermijn van 6 weken!


<< terug