De eigen bijdrage CAK; hoe werkt het en wat telt mee en wat niet?

25 november, 2019

(Op basis van wetgeving en normbedragen 2019 / Versie 3.3)

Je ziet dat cliënten door diverse oorzaken vaak fors interen op vermogen. De belangrijkste oorzaak van het interen is vaak de eigen bijdrage Wlz van het CAK. SBB Zorg(t) krijgt hierover dan ook veel vragen.

Hoe zit het precies en welke vermogensbestanddelen tellen mee in de berekening van de eigen bijdrage CAK?

We weten uit de praktijk dat het lastig is om goed zicht te hebben op de regelgeving en mogelijkheden die de wetgever biedt rondom de eigen bijdrage.
Publieke informatiebronnen bevatten vaak tegenstrijdige berichten en zijn veelal onvoldoende toegesneden op de positie van de onder bewind of curatele gestelde.

SBB Zorg(t) heeft een publicatie beschikbaar om u daar wat meer inzicht in te bieden.

Daarin besteden we o.a. aandacht aan de wijze van berekenen van de eigen bijdrage en wat u kunt doen om de pijn te verzachten en het vermogen dat meetelt voor het berekenen van de eigen bijdrage te beperken.

Een en ander is nadrukkelijk niet bedoeld om regelgeving te omzeilen, maar uitsluitend om u inzicht te bieden in de geldende regelgeving zodat u de mogelijkheden die de wetgever biedt, optimaal kunt benutten.

De geboden informatie is zuiver informatief, hieraan kunnen geen rechten worden ontleend. Vraag in voorkomend geval altijd advies aan een fiscalist, estate planner en/of notaris en stem in geval van bewind of curatele altijd goed af met de kantonrechter!

De volledige publicatie kunt u HIER downloaden.

SBB Zorg(t)


<< terug