Machtiging vergoedingen familiebewindvoerder

27 oktober, 2016

Voorafgaande machtiging voor familiebewind of –curator noodzakelijk!

Sinds kort dienen curatoren, beschermingsbewindvoerders en mentoren voor alle vergoedingen die betreffende hun werkzaamheden worden toegekend, een voorafgaande machtiging te vragen bij de Rechtbank. Dit is gebaseerd op de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren .

De coördinerende Rechtbank Oost-Brabant wijst hier nadrukkelijk op en schrijft (quote):

“Op 1 januari 2015 is de Regeling beloning curatoren, bewindvoerders en mentoren van de Staatssecretaris van Veiligheid en Justitie (nr. 577811 d.d. 4 november 2014) ingegaan. In deze regeling is in artikel 1, lid 1, bepaald dat een curator, bewindvoerder, mentor of de combinatie van bewindvoerder en mentor voor het in rekening brengen van een beloning, vooraf toestemming aan de kantonrechter dient te verzoeken. De maximale hoogte van de jaarbeloning wordt door de minister vastgesteld en is inclusief onkostenvergoeding. Dit bedrag ligt rond de € 600 / € 1.080,- (SBB: curatoren en combi familiebewind en –mentor € 1.078,70 ; sec familiebewindvoerder € 599,30).  Verder is bepaald dat de kantonrechter wegens uitzonderlijke omstandigheden de beloning op een andere wijze kan vaststellen.”

Ook het uitbesteden van de  financiële administratie/het budgetbeheer aan SBB Zorginstellingen valt onder de bedoelde beloning voor de werkzaamheden.

U dient voor eventuele vergoedingen aan uzelf én ook voor het door u uitbestede werk aan SBB een voorafgaande machtiging van de Rechtbank aan te vragen.

In het verleden was dit niet zo. Nu wel en wij hebben gezien dat reeds diverse curatoren en familiebewindvoerders hier in formele zin op gewezen zijn door de Kantonrechter.

Overigens zien wij daarbij wel verschillen tussen de Rechtbanken. De een is er strikter in dan de andere.

Teneinde problemen te voorkomen hebben wij u daarom geïnformeerd over deze gewijzigde handelwijze zodat u voor 2016 alsnog een machtiging zou kunnen aanvragen.

Overigens dient een dergelijke machtiging jaarlijks vooraf opnieuw te worden aangevraagd. Houd hier svp rekening mee.

Het machtigingsformulier kunt u downloaden van onze webstie via de hyperlink “machtigingsverzoek”.

 

 

 


<< terug