Met ingang van 1 januari 2016 heeft SBB Zorginstellingen nieuwe tarieven. Het tarief voor bewindvoering is conform de landelijk vastgestelde tarieven. Het tarief voor budgetbeheer is gemaximeerd op het tarief voor familiebewindvoerders. Voor minder vermogende cliënten heeft SBB Zorginstellingen een compensatieregeling draagkracht.

Alle tarieven zijn jaartarieven. Omdat SBB Zorginstellingen niet BTW plichtig is, betaalt u geen 21% BTW over de gestelde tarieven. Onze tarieven zijn hier te vinden en te downloaden op onze downloads pagina.

Jaarlijks stelt het Landelijk Overleg Vakinhoud Civiel en Kanton (LOVCK) aanbevelingen op aan de kantonrechters over de behandeling van bewindzaken. Op 8 juni 2015 zijn er weer nieuwe aanbevelingen gedaan door het LOVCK, daardoor vervallen alle eerder gedane aanbevelingen. De ervaring leert dat de kantonrechters deze aanbevelingen veelal volgen. Alleen in sommige uitzonderlijke gevallen wordt hiervan afgeweken. SBB Zorginstellingen raadt alle bewindvoerders, dus ook familiebewindvoerders,  aan om deze aanbevelingen grondig door te lezen. De budgetconsulenten en bewindvoerders zijn ook op de hoogte van de nieuwe aanbevelingen van het LOVCK. De nieuwe aanbevelingen zijn hier te downloaden.

Kijkt u ook eens op onze downloadpagina, daar zijn de aanbevelingen van het LOVCK en andere nuttige documenten en formulieren terug te vinden.