Bedankt voor de belangstelling!

Alle vacatures voor het Service-center zijn ingevuld.

Eén collega is al aan de slag en per 1 juli mogen we nog 2 nieuwe collega’s verwelkomen. Top!

We zijn nog wel op zoek naar nieuwe leden voor de Raad van Toezicht.

SBB Zorginstellingen is in een transitie naar het Raad van Toezicht model.
Voor de nieuw te vormen Raad van Toezicht is SBB Zorginstellingen op zoek naar nieuwe leden.
We zijn met name op zoek naar nieuwe leden binnen het aandachtsgebied Financiën en Bedrijfsvoering.
Interesse? Zie het document Functieprofielen RvT .
Uw belangstelling kunt u kenbaar maken bij de directie: gvandermooren@sbbzorg.nl .