Privacyreglement SBB Zorginstellingen (april 2018)

Houdt u a.u.b. tijdens de feestdagen rekening met mogelijke beperkingen in het betalingsverkeer bij de banken!
Budgetaanvragen en betalingen voor de feestdagen graag uiterlijk 21 december 2016 indienen, zodat we voor een tijdige verwerking kunnen zorgen.

SBB Zorginstellingen wenst u prettige feestdagen en een gezond en gelukkig 2017 zonder financiële zorgen.

SBB Zorginstellingen is constant bezig om de dienstverlening te verbeteren.
Persoonlijk contact vinden wij erg belangrijk.
Het telefonisch middagspreekuur vervalt, waardoor onze medewerkers meer tijd hebben om bij u en andere cliënten op bezoek te gaan.

Vanaf 1-12-2016 is er telefonisch spreekuur tussen 09:00 uur en 11:00 uur.

Buiten deze tijden kunt u altijd op afspraak telefonisch contact opnemen met uw budgetcoach.
U kunt ook zijn/haar voicemail inspreken of een mailtje sturen. U wordt dan zo spoedig mogelijk teruggebeld.

Budgetaanvragen per mail kunt u sturen naar: budget@sbbzorg.nl .

 

In navolging van het advies van het LOVCK heeft het bestuur besloten de tarieven voor 2017 op een enkele uitzondering na niet te verhogen.
Voor het nieuwe pakket coaching familiebewind wordt aangesloten bij het oude tarief budgetbeheer zodat per saldo ook voor deze groep de tarieven ongewijzigd blijven.

Het tarievenoverzicht 2017 kunt u downloaden via onderstaande link of onder het kopje “Downloads”.

Tarievenblad 2017 SBB Zorginstellingen

Uw geld in vertrouwde handen!
Dat is één van de kerncompetenties van SBB Zorginstellingen.

De Rechtbank hanteert hiervoor een uitgebreid stelsel van kwaliteitseisen.
SBB Zorginstellingen is door de Rechtbank getoetst en 100% akkoord bevonden.
Daarmee is SBB Zorginstellingen benoembaar als bewindvoerder, mentor en curator in heel Nederland.
En belangrijker nog, onze cliënten kunnen er nog meer van overtuigd zijn dat hun geld in goede handen is.

SBB Zorg(t) !