Uitvaart en opdrachtgeverschap

16 augustus, 2022

De opdrachtgever in de uitvaart.
Iedere overleden cliënt of familielid heeft recht op een waardige uitvaart die aansluit bij de wensen van de cliënt/het familielid. Daarom is het van belang om al ruim van tevoren te bespreken wie de uitvaart straks gaat regelen. De beoogde opdrachtgever doet er verstandig aan om de wensen van de cliënt/het familielid duidelijk vast te leggen, te kijken of er een uitvaartverzekering is etc. etc. Het is zeer wenselijk dat ook de begeleiding van de cliënt weet wie ze moeten informeren op het moment dat de cliënt komt te overlijden. Het is voor alle betrokkenen prettig als deze zaken goed geregeld zijn.

Na het overlijden kan er uiteindelijk maar één persoon de opdrachtgever zijn die de uitvaart regelt. Hij of zij zet zijn handtekening onder de overeenkomst met de uitvaartverzorger. De opdrachtgever gaat daarmee ook persoonlijke verplichtingen aan. De opdrachtgever krijgt de factuur van de uitvaart. Hij kan deze via de executeur of erfgenamen ten laste van de nalatenschap brengen. Lukt dat niet omdat er onvoldoende middelen zijn, dan blijft de opdrachtgever met de kosten zitten en komen deze voor zijn of haar rekening.

Aan de andere kant bepaalt de opdrachtgever hoe de uitvaart loopt. Wie betaalt, bepaalt. Een mooie kans om de wensen van de cliënt tot uitdrukking te laten komen! Tot slot is de opdrachtgever vaak ook de rechthebbende van het graf of, in geval van crematie, degene die over de as-bestemming beslist.

Er zijn géén nabestaanden
Maar wat te doen als er geen nabestaanden zijn? Wie neemt de rol van opdrachtgever op zich?
Iedereen heeft na overlijden recht op een waardige uitvaart. Het mooiste is natuurlijk als de overledene heeft vastgelegd wat zijn of haar wensen zijn. Afhankelijk van het beleid van de zorginstelling, zou de instelling onder voorwaarden kunnen optreden als opdrachtgever voor de uitvaart. Evengoed kan het een vriend(in), buurman/-vrouw, of een andere persoon zijn. Wie het ook doet, deze wordt dan de opdrachtgever, met alle consequenties van dien.

Indien de overledene bij DELA verzekerd is, biedt DELA de optie van een risicoloze opdracht. DELA borgt dan dat de uitvaart geheel binnen de dekking van de verzekering wordt verzorgd. U loopt dan geen risico.

Er is géén verzekering en géén geld
In principe zijn de nabestaanden verantwoordelijk voor de uitvaart. Zijn er geen nabestaanden of  zijn zij niet bereid of in staat als opdrachtgever op te treden, dan zal de gemeente de uitvaart verzorgen. Dit is de zogenaamde gemeentelijke begrafenis. Deze is zeer sober, er is geen inbreng van derden. De gemeente zal de kosten daarvan verhalen op de nalatenschap en/of de erfgenamen (als zij de nalatenschap, inclusief eventuele schulden, hebben aanvaard).

Is de vordering niet op die manier inbaar, dan kan de gemeente de kosten verhalen op hen die een onderhoudsplicht ten opzichte van de overledene hadden. Op grond van de Wet op de lijkbezorging (artikel 22) en het Burgerlijk Wetboek 1 (artikelen 392-396) heeft de gemeente de bevoegdheid de uitvaartkosten te verhalen op bloed- en aanverwanten zoals de echtgenoot, ouders en kinderen, die “tot onderhoud van de overledene verplicht zouden zijn geweest”.

De verplichting om de kosten voor de uitvaart aan de gemeente te vergoeden, geldt voor hen ook als zij de erfenis hebben verworpen of beneficiair hebben aanvaard. Deze zaken staan volledig los van elkaar. Het maakt ook niet uit of er weinig of zelfs in het geheel géén contact meer was.

Wat als zaken nog niet duidelijk zijn?
In beide laatste situaties (géén nabestaanden/géén verzekering en géén geld) vergt het tijd voordat duidelijk is wie wat doet. Daar kunt u uiteraard niet op wachten. Laat u daardoor ook niet onder druk zetten. In ieder geval DELA, maar wellicht ook andere uitvaartverzorgers, bieden in deze situaties de service het stoffelijk overschot op een waardige wijze op te halen en gekoeld te bewaren. Voor u zijn daar geen kosten aan verbonden, deze zijn voor de uiteindelijke opdrachtgever of de gemeente in het geval van een gemeentelijke uitvaart. U creëert daarmee wel de tijd en ruimte om een goede afweging te maken.

Disclaimer

Bovenstaande informatie is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid verzameld en beschreven met als doel familieleden en begeleiders in de zorg handvatten te bieden in dergelijke situaties. SBB Zorg(t) aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de juistheid en actualiteit van deze informatie.


<< terug