SBB zorg(t) voor de zorg

25 juni, 2019

Het is er allemaal niet makkelijker op geworden met alle regeltjes, online diensten, ingewikkelde brieven, formulieren en procedures. Bewoners van zorginstellingen behoren tot een zeer kwetsbare groep. Wij vinden dat deze mensen, met hun unieke karakters, bescherming verdienen. Daar hebben wij ons bewust op toegelegd.

SBB Zorg(t) heeft haar roots in de zorg en kent als geen ander de behoeften van mensen met een beperking of andere zorgvraag. Als vaste partner van de zorginstellingen Dichterbij, Pluryn, Zideris en IrisZorg verzorgen wij o.a. budgetbeheer en bewindvoering voor ruim 2.000 cliënten in Midden- en Zuidoost Nederland. 

Hoe?

Ons maatwerk concept gaat uit van een individuele begroting per cliënt. Van daaruit werken we aan optimalisatie van het inkomen, een evenwichtig uitgavenpatroon, het doen van betalingen en het voeren van de administratie. Het geld staat veilig op een beheer- en of spaarrekening van de cliënt zelf.

De cliënt ontvangt leefgeld passend bij zijn/haar situatie. Als het kan via een leefgeldrekening of zo nodig contant.Bij budgetbeheer is de cliënt volledig rechtsbevoegd en laat hij of zij zich vrijwillig door ons bijstaan.

Bij coaching familiebewind adviseren en faciliteren wij de familiebewindvoerder of –curator. In veel gevallen wordt SBB Zorg(t) zelf als professioneel bewindvoerder benoemd door de rechtbank.Om optimaal invulling te kunnen geven aan de verwachtingen en dromen van de cliënt wordt uiteraard altijd rekening gehouden met de wensen van naaste familie en de begeleiding én de wensen en mogelijkheden van de client zelf. Zelf doen wat zelf kan, overnemen wat moet.

Wie?

Wij zijn een betrouwbare partner, transparant naar cliënten, familie en begeleiding. SBB Zorg(t) is een stichting zonder winstoogmerk en is vrijgesteld van BTW. 

SBB Zorg(t) is lid van de Branchevereniging Horus, beschikt over een vergunning van de Autoriteit Financiële Markt (AFM) en is getoetst door de rechtbank. SBB Zorg(t) voldoet dus aan de hoogste kwaliteitsnorm.

SBB Zorg(t)
Professioneel, Persoonlijk en Betrokken.


<< terug